Kwartalnik Sądowy
Apelacji Gdańskiej

Zapraszamy sędziów sądów powszechnych apelacji gdańskiej do nadsyłania orzeczeń do publikacji na łamach Kwartalnika. Orzeczenia podlegają anonimizacji i korekcie przed ukazaniem się drukiem. Do nadsyłanych orzeczeń powinna być dołączona syntetyczna teza. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących publikacji orzeczeń, prosimy o kontakt z redakcją

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ® 2015