Kwartalnik Sądowy
Apelacji Gdańskiej

„Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” ukazuje się od początku 2014 r. i stanowi kontynuację „Przeglądu Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku”, który wychodził w latach 2008-2013. Jest wydawany przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu.

 

W Kwartalniku ukazują się artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania, a także wybrane orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz sądów okręgowych i rejonowych apelacji gdańskiej. Ponadto każdy numer zawiera tezy wybranych orzeczeń trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz przegląd bibliograficzny piśmiennictwa prawniczego.

 

Adresatami Kwartalnika są przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, adwokaci i radcowie prawni działający w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przedstawiciele nauki prawa.

 

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ® 2015