Kwartalnik Sądowy
Apelacji Gdańskiej

„Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” ukazuje się od początku 2014 r. i stanowi kontynuację „Przeglądu Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku”, który wychodził w latach 2008-2013. Jest wydawany przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu.

 

W Kwartalniku ukazują się artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania, a także wybrane orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz sądów okręgowych i rejonowych apelacji gdańskiej. Ponadto każdy numer zawiera tezy wybranych orzeczeń trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz przegląd bibliograficzny piśmiennictwa prawniczego.

 

Adresatami Kwartalnika są przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, adwokaci i radcowie prawni działający w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przedstawiciele nauki prawa.

***

Informacja

„Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” zaprasza do udziału w konferencji "Język(i) w prawie. Zastosowanie językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej", która odbędzie się dnia 11 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (ul. Wały Jagiellońskie 2, II p., s. 224).

Poniżej przedstawiamy program konferencji.

 

10:00 – 10:15

Otwarcie Konferencji przez organizatorów

 

10:15 – 12:15

PANEL I – moderator: dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska

1. Wykładnia językowa wśród innych typów wykładni prawa (dr Maja Klubińska, UMK)

2. Wykładnia językowa w praktyce sądowej a charakter narzędzi leksykograficznych (dr Anna Czelakowska, IJP PAN, dr Emilia Kubicka, UMK)

3. Słowniki w wykładni (dr Sebastian Żurowski, UMK)

4. Zasady przeprowadzania wykładni językowej (dr Anna Czelakowska, IJP PAN, dr Emilia Kubicka, UMK)

5. Językoznawca jako biegły sądowy (dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, UMK, biegły sądowy)

 

12:15 – 12:45

Przerwa kawowa

 

12:45 – 14:15

PANEL II – moderator: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

1. Tłumaczenie prawnicze jako szczególny rodzaj tłumaczenia specjalistycznego (dr Ewa Bagłajewska-Miglus, Viadrina, tłumacz przysięgły, Jarosław Dudzicz, sędzia)

2. Kompetencje tłumacza przysięgłego (prof. UMK dr hab. Lech Zieliński, tłumacz przysięgły)

3. Tłumaczenie ustne w sądzie i środowiskowe (prof. UMK dr hab. Lech Zieliński, dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska, UKW, tłumacze przysięgli)

 

14:15 – 15:00

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ® 2015