Kwartalnik Sądowy
Apelacji Gdańskiej

„Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” ukazuje się od początku 2014 r. i stanowi kontynuację „Przeglądu Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku”, który wychodził w latach 2008-2013. Jest wydawany przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu.

 

W Kwartalniku ukazują się artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania, a także wybrane orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz sądów okręgowych i rejonowych apelacji gdańskiej. Ponadto każdy numer zawiera tezy wybranych orzeczeń trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz przegląd bibliograficzny piśmiennictwa prawniczego.

 

Adresatami Kwartalnika są przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, adwokaci i radcowie prawni działający w obszarze szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przedstawiciele nauki prawa. 

 

 ***

 

Słowo wstępne z numeru 1/2019

 

Szanowni Państwo,

 

   gdy przed niemal czterema laty Sąd Apelacyjny w Gdańsku obchodził 25-lecie istnienia, jego poczesne miejsce w polskim wymiarze sprawiedliwości było zgodnie eksponowane przez gospodarzy i gości jubileuszu. Miejsce to zyskał między innymi dzięki żywej aktywności w sferze dydaktycznej i naukowej, która uczyniła go wiodącym ośrodkiem myśli prawniczej w tej części Polski. Drobny wkład w budowanie pozycji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i innych sądów apelacji gdańskiej w tej dziedzinie ma Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej, który niedawno obchodził pięciolecie istnienia. Okrągła rocznica rodzi pokusę podsumowań, której to pokusie redakcji nie udało się oprzeć. Szanując czas Czytelnika i honorując wymogi epoki, w której zwięzłość urosła do rangi cnoty, ograniczymy się do przedstawienia bilansu tych pięciu lat w liczbach. I tak: przez pięć lat zostało wydanych 20 numerów Kwartalnika, w których ukazało się ponad 100 tekstów naukowych (w tym 89 artykułów i 18 glos), ponad 250 orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i sądów apelacji gdańskiej, 20 przeglądów bibliograficznych i tyleż przeglądów orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Każdy numer ukazywał się w nakładzie ok. 300 egzemplarzy, był rozsyłany drogą elektroniczną do ponad 1.200 sędziów, a dzięki bezpłatnemu udostępnieniu w Internecie mógł trafić do nieograniczonej liczby osób zainteresowanych. Dorobek ten jest dziełem wielu osób, które tworzyły Kwartalnik jako członkowie Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego, redaktorzy, korektorzy, recenzenci oraz pracownicy i współpracownicy wydawcy – Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora" w Toruniu. Trzeba z całą mocą podkreślić, że powstawanie Kwartalnika nie byłoby możliwe, gdyby nie praca kilkudziesięciu autorów, którzy zdecydowali się podzielić swoimi przemyśleniami w formie opracowań naukowych, oraz sędziów, którzy przekazali do publikacji swoje najciekawsze orzeczenia. Szczególne słowa podziękowania chcielibyśmy skierować do Sędziego i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacka Pietrzaka, który Kwartalnik stworzył i przez pięć lat dbał o jego wysoki poziom jako redaktor naczelny. Wysoki standard wyznaczony przez Pana Sędziego pozostaje aktualny mimo ustania pełnienia przez Niego funkcji redaktora naczelnego w związku z zakończeniem czynnej służby sędziowskiej.

 

   Kolejny okres swojej działalności Kwartalnik rozpoczyna pod kierownictwem nowego redaktora naczelnego – sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Krzysztofa Noskowicza. Nasz zasadniczy cel pozostaje niezmienny – chcemy dostarczać naszym Czytelnikom wartościowej i przydatnej wiedzy ujętej w opracowaniach naukowych i orzeczeniach sądów apelacji gdańskiej. Zachęcamy przy tym Państwa do dzielenia się na łamach Kwartalnika swoimi refleksjami prawniczymi w formie artykułów i glos oraz istotnych judykatów.

 

Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku,

 

Kolegium Redakcyjne

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ® 2015